HEADHUNTING  I SELECCIÓ DE PERSONAL

Oferim una dilatada experiència en incorporació de professionals a sectors diversos, gràcies a la nostra experiència acumulada de més de 25 anys.

La nostra metodologia està fonamentada en l'avaluació per competències. El paràmetre fonamental per a establir les nostres estratègies de selecció, passa per analitzar la cultura empresarial del nostre client i els seus projectes professionals presents i/o de futur. Ens comprometem a cobrir els llocs de treball sol·licitats oferint un compromís de garantia d’un any per als llocs de primer nivell de l'organigrama.

 

Marc teòric

Marc teòric basat en l'entrevista per Competències i l'Aplicació de determinades proves psicomètriques (segons lloc de treball), garantint un alt índex de fiabilitat i validesa en els resultats obtinguts pels candidats.


Àmbit d'actuació

Nacional i Internacional (experiència a Alemanya, Aràbia Saudita, França i Itàlia).


Estratègia de recerca

L'estratègia de recerca es decidirà conjuntament amb el client en funció del lloc a seleccionar, podent ser les següents:


A - Captació directa

- Investigació del mercat; Identificació d'empreses que per la seva activitat i entorn poden tenir professionals del perfil acordat.

- Identificació de persones en funcions similars.

- Contacte personal.


B - Procés Standard

- Publicació de l'anunci a Job sites.

- Cercar a Linkedin i Twitter.

- Base de dades de Vva Consultants.

- Web de Vva Consultants.

Descripció del servei

1. Llistat definitiu de professionals a contactar.

2. Contacte i primera entrevista:

2.1. Adequació persona - posada.

- Actualitzar trajectòria professional, presentació informe de vida laboral.

- Preselecció de candidats.

 

3. Segona entrevista i realització de qüestionaris si s'escau:

- Entrevista per competències.

- Qüestionaris de suport a l'avaluació a excepció de posicions directives.

4. Elecció dels candidats finalistes, comitè de selecció de Vva Consultants

5. Petició de referències.

6. Presentació d'informes dels candidats finalistes.

 

7. Entrevistes amb la companyia.

- Entrevista client - candidat.

- Reunió de treball consultor - client, per aclarir dubtes sobre els diferents candidats.

- Negociacions companyia - candidat

8. Notificació candidats no seleccionats.

Anar a inici pàgina

 

Violán, Vidal y asociados