FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Els nostres programes de formació tenen com a objectiu ajudar a les empreses a desenvolupar i adaptar el talent dels treballadors a les demandes dels nous models organitzatius i de mercat.

Oferim formació de qualitat ajustada a les necessitats de cada organització basant-nos en criteris d'eficàcia i rendibilitat.

Som especialistes en el disseny i implementació de projectes de desenvolupament de les persones per a les empreses.

Realitzem formacions encaminades a la creativitat, el desenvolupament del talent, la innovació i el positivisme.

 

 

Metodologia

Pensem que l'objectiu de la formació és aconseguir la millora del rendiment de les persones i les persones incrementen els seus coneixements i milloren les seves habilitats a partir de la seva pròpia experiència.

Comptem amb formadors experts en la matèria que imparteixen i amb una gran capacitat per transmetre coneixements i habilitats i focalitzem els nostres programes en l'experimentació i aplicació de l'aprenentatge al lloc de treball.

La metodologia dels cursos la definim en cada projecte, de comú acord amb els nostres clients, treballant tots els formats.

 

Característiques dels nostres serveis de formació

- Detecció de necessitats formatives.

- Definició d’objectius i metodologia.

- Sistemes i continguts dissenyats a la mida de l'empresa.

- Formadors especialitzats i amb experiència en cada una de les matèries.

- Qüestionari als participants abans de l’acció formativa.

- Preparació específica del programa de cada acció, incloent sempre l’elaboració del

  Pla d’Acció per part dels assistents.

- Qüestionari de qualitat.

- Avaluació i/o seguiment dels assistents una vegada finalitzada la formació.

- També oferim l’opció d’assessorament individualitzat (coaching).

 

 

Principals àrees de desenvolupament

Habilitats Directives

Habilitats Comercials

Habilitats Personals

Gestió de Recursos Humans:

- Lideratge i estils de direcció.

- Direcció d'equips.

- Desenvolupament de persones.

- Motivació personal i d'equips.

- Principis del coaching.

- Persuasió i influència: Tècniques i estratègies per millorar l'expressió i la comunicació.

- Comunicació.

- Creativitat i innovació.

- Atenció al client.

- Gestió i resolució de conflictes.

- Vendes: Tècniques de venda i estratègies de negociació i tancament.

- Presentacions eficaces.

- Tècniques de relaxació i control de l'estrès.

 

 

Violán, Vidal y asociados